Про нас

Історія закладу

Житомирський заклад дошкільної освіти( ясла – садок) комбінованого типу №40 “Теремок” Житомирської міської ради – є первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту. Функціонує заклад з 1969 року. Розрахований на 181 дитину.

Наша територія:

Двоповерхова будівля, яка має приміщення загальною площею 1752 кв.м, в якому обладнані 11 групових та ігрових кімнат. Особливе значення надається зовнішній естетичній культурі закладу.

Будівля та земельна ділянка (0,83га) дошкільного навчального закладу №40 знаходиться у дворі між житловими будинками приватного сектора. Вона огороджена зеленою зоною та залізним парканом, на території розташовано 7 клумб, є газони (2322 м2), городи, насаджено різні дерева та кущі (4985м2). На території дошкільного закладу ростуть фруктові дерева. Зареєстрований як юридична особа, має печатку, ліцензію, Статут.

Заклад очолює досвідчений висококваліфікований педагог

Рудік Ірина Григорівна.

Житомирський дошкільний навчальний заклад  №40 розташований за адресою: вул.Ю.Тютюнника, 17”А”. м. Житомир

Заклад комбінованого типу. Діти виховуються в 11 вікових групах:

✧ 2 групи дітей раннього віку;

✧ 3 групи дітей молодшого дошкільного віку;

✧ 3 групи середнього дошкільного віку;

✧ 3 групи старшого дошкільного віку;

Кількість дітей у закладі – 300

Дошкільний навчальний заклад працює:

за 12 годинним режимом ( 7 груп);

за 10,5годинним режимом ( 4 групи).

Кадровий склад.

Заклад укомплектований педагогічними та технічними кадрами у повному обсязі відповідно до штатного розпису, затвердженого управлінням освіти Житомирської міської ради.

✧ Завідувач;

✧ Вихователь-методист;

✧ 18 вихователів;

✧ Музичні керівники;

✧ Інструктор з фізкультури;

✧ Практичний психолог;

✧ Соціальний педагог.

Всього 25 педагогів.

2 старші медичні сестри.

Мова освітнього процесу – українська

Пріоритетний напрям діяльності:

Завдання на 2020 – 2021 навчальний рік.

Враховуючи аналіз роботи за 2019 – 2020 н.р., педагогічний колектив визначає такі завдання  в 2020 – 2021 н.р.

1. Забезпечити безумовне виконання норм та правил безпеки учасників освітнього процесу, дотримання санітарно – гігієнічного законодавства, пошук оптимальних ефективних засобів фізичного виховання і запровадження в освітньо- виховний процес нових оздоровчих технологій в умовах адаптивного карантину та пост- карантинного періоду.
2. Продовжувати формувати у дітей національно – патріотичні почуття на основі народознавчого аспекту, збагачувати дитячий світогляд засобами художнього слова.
3. Впроваджувати інтерактивні форми роботи з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, створювати умови та сприяти заохоченню творчих пошуків, формувати корпоративну культуру для реалізації творчого потенціалу педагога – необхідної умови оновлення освітнього процесу.

Види дитячої діяльності

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми лініями відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу.

Види діяльності плануються за освітніми лініями: «Ознайомлення із соціумом», «Ознайомлення з природним довкіллям», «Художньо-продуктивна діяльність (музична, образотворча, театральна тощо), «Сенсорний розвиток», «Логіко-математичний розвиток», «Розвиток мовлення і культура мовленнєвого спілкування», «Здоров’я та фізичний розвиток». Реалізація програми передбачає врахування принципу інтеграції освітніх ліній у відповідності з віковими можливостями і особливостями вихованців.

Базовий компонент дошкільної освіти – це державний стандарт, що містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті.

Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти є обов’язковим для всіх закладів дошкільної освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, інших форм здобуття дошкільної освіти.

Процедура досягнення здобувачами дошкільної освіти результатів навчання (набуття компетентностей), передбачених Базовим компонентом дошкільної освіти, визначається освітньою програмою закладу освіти.

Базовий компонент дошкільної освіти розробляється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти, затверджується в установленому порядку і переглядається не менше одного разу на 10 років.

Навчально-методичне забезпечення реалізації Базового компонента дошкільної освіти здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти.

Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №40 загального розвитку.

Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.

У дошкільному навчальному закладі встановлено 5-денний навчальний тиждень.

Заклад працює з 7.00 до 19.00.

Режим роботи чергової групи – з 7.00 до 19-00год.

✧ за 10,5 годинним режимом ( 7 груп) з 7.30 до 18.00;

✧ за 12 годинним режимом ( 4 групи) з 7.00 до 19.00

Вивчення готовності дітей до переходу в школу показало:

із 63 дітей, які виховувалися в старших групах, переходять до навчання в школі – 56.

Діти – випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів;
показники рівня 63 обстежених дітей:
✧ високий рівень – 27 дітей;
✧ середньо – високий –36 дітей;
✧ низький – 0 дітей.

Керівництво
Дитячого садка
Рудік Ірина Григорівна
Завідувач
Кудревич Світлана Станіславівна
Вихователь-методист
Розклад

Понеділок - П'ятниця (7:00 – 19:00)

Суббота та Неділя - Вихідні

Адреса

Україна, м. Житомир 10003

вул. Юрка Тютюнника 17-а

Дні прийому

Понеділок - 14.00 - 17.00

Середа - 9.00 - 12.00

Контакти

тел.: (0412) 42-49-61

dnzteremok40@gmail.com