Освітня програма ЗДО №40 на 2021/2022 навчальний рік

07.Вер.2021
Освітня програма ЗДО №40 на 2021/2022 навчальний рік

Погоджено:

Педагогічною радою                                                            Затверджено:

Житомирського закладу                                           Завідувач  ЖДНЗ №40                              

дошкільної освіти( ясла – садок)                            _________  Рудік   І.Г.           

№40                                                                                      30  серпня 2021 р.

 

Освітня програма

Житомирського  закладу дошкільної освіти (ясла-садка) №40

Житомирської міської об’єднаної територіальної громади

на 2021/2022 навчальний рік

    Програма розроблена відповідно до вимог Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту»«Про забезпечення функціонування української мови як державної», Базового компонента (Державного стандарту  дошкільної освіти) та Концепції Нової української школи. Освітня діяльність в дошкільному навчальному закладі у 2021/2022 навчальному році буде організована відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту ( Державного стандарту дошкільної освіти), Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Регламенту роботи закладу дошкільної освіти в умовах адаптивного карантину ( затверджено  рішенням виконавчого комітету Житомирської міської ради  (від 26.05.2020 р.№ 581); Про затвердження  протиепідемічних заходів  у закладах освіти на період  карантину у зв’язку  з поширенням  коронавірусної хвороби  (COVІD-19) (Постанова Головного державного санітарного лікаря України  МОЗ України від 22.08.2020 №50)   Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), листів Міністерства освіти і науки: «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 16.03.2012 №1/9‑198), «Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період» (від 28.05.2012 №1/9-413), “Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах” (від 02.09.2016 № 1/9-456 ),«Про розроблення програм для дошкільної освіти» (від 28.02.2013 №1/9-152),«Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-454), «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах» (від 02.09.2016 №1/9-456), «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах» (від 25.07.2016 №1/9-396), «Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців» (від 11.10.2017 №1/9-546), «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти» (від 19.04.2018 №1/9‑249), “Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році” Лист МОН ( від 10.08.21 № 1/9-406),   постанови Головного державного санітарного лікаря України  (від 21.05.2020 № 25 )«Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)»,  листах Міністерства освіти і науки України (від 23.04.2020 № 1/9- 219) «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти під час карантину»( від 22.05.2020 № 1/9-269),  «Щодо відновлення діяльності закладів дошкільної освіти», матеріалах ЮНІСЕФ «Рекомендації щодо відновлення роботи закладів дошкільної освіти після СОУГО-19 ; “Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2021/2022 навчальному році” Лист МОН України (від 09.08.2021 № 1/9-404) ,  «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальни закладах»  ( від12.10.2015 №1/9-487), «Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти у 2019/2020 н. р» , «Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти» (від 14.02.2019 №1/11-1491),Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти(Наказ ДСЯОУ № 01-11/71 від 30.11.2020 року), “Щодо окремих питань організації харчування у 2021-2022 роках у закладах дошкільної, загальної середньої освіти.”(Лист    МОЗ  № 26-04/ 19995/21 від 07.07.2021р і МОН України № 1/9-347 від 07.07.2021р), “Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році” Лист МОН ( від 10.08.21 № 1/9-406) , власного статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти,

    Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №40 загального розвитку.

   Навчальний рік у закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, літній оздоровчий період – з 1 червня по 31 серпня.

   У дошкільному навчальному закладі встановлено 5-денний навчальний тиждень. Заклад працює з 7.30 до 18.00. Режим роботи чергової групи – 7.00 – 19-00год.

    Враховуючи підсумки освітньої діяльності за минулий навчальний рік,  педагогічний колектив закладу дошкільної освіти продовжує спрямовувати свою діяльність у наступному році на вирішення наступних завдань:

1.Забезпечити сприятливі умови для безпечного та гармонійного  фізичного  розвитку, потреби дітей у руховій  активності, оптимального рівня  фізичної працездатності, сформованості умінь та навичок  для вирішення  рухових завдань у різних життєвих ситуаціях.

2. Формувати природничо – екологічну компетентність на основі емоційно – ціннісного ставлення до природи, дослідницької, трудової, ігрової діяльностей.

3. Підвищити рівень професійної діяльності педагогів ЗДО на основі запровадження інноваційних сучасних технологій .

У закладі дошкільної освіти (ясла-садок) №40 функціонує 11 груп:

➤ 2 групи дітей третього року життя;

➤ 3 групи дітей четвертого року життя;

➤ 3 групи дітей п’ятого року життя;

➤ 3 групи дітей шостого року життя;

   У освітньому процесі закладу реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти за комплексними та парціальними програмами.

    Зміст інваріантної складової забезпечується через чинну Програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»,  Білан О.І., Максименко О.Л., Возна Л.М.

Мета освітньої програми – реалізація комплексу розвивальних, виховних, навчальних функцій та змістовних напрямів організації життєдіяльності в межах вікової компетентності дітей від 2 до 6(7) років із поступовим ускладненням змістовної наповнюваності на кожному віковому етапі.

Завдання програми – сформованість мінімально достатнього та необхідного рівня освітніх компетенцій дитини перших 6(7) років життя, що забезпечує її повноцінний психофізичний та особистісний розвиток і психологічну готовність до навчання у школі. Визначені Базовим компонентом дошкільної освіти вимоги до обсягу необхідної інформації, життєво важливих умінь і навичок, системи ціннісних ставлень до світу та самої себе відображені у програмі є обов’язковими для виконання всіма учасниками освітнього процесу

Структура програми – визначення освітніх ліній відповідно до Базового компонента дошкільної освіти, визначення загального обсягу навантаження на кожний вік дитини: ранній вік (третій рік життя), молодший вік (четвертий рік життя), середній вік (п’ятий рік життя), старший дошкільний вік (шостий рік життя). Кожна освітня лінія програми завершується показниками компетентності.

Види діяльності

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми напрямами відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу. Види діяльності плануються за освітніми напрямами: “ Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина у світі мистецтва”, «Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі», «Гра дитини», «Мовлення дитини», «Особистість дитини». Реалізація програми передбачає врахування принципу інтеграції освітніх напрямів у відповідності з віковими можливостями і особливостями вихованців.

Заклад працює за  БАЗОВИМ КОМПОНЕНТОМ (ДЕРЖАВНИМ СТАНДАРТОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ).

Базовий компонент дошкільної освіти затверджено  наказом МОН України  від 12. 01.2021р №33) “Про затвердження  Базового компонента дошкільної освіти  (Державного стандарту дошкільної освіти )”

Форми організації освітнього процесу

Набуття різних видів компетенцій дитиною дошкільного віку відбувається в різних видах діяльності (ігровій ― провідній для дітей дошкільного віку; руховій; природничій; предметній; образотворчій, музичній, театральній, літературній; сенсорно-пізнавальній і математичній; мовленнєвій; соціокультурній та інших) і вимагає практичного засвоєння дитиною системи елементарних (доступних) знань про себе та довкілля, моральних цінностей, уміння доречно застосовувати набуту інформацію. Організоване навчання проводиться у формі занять, починаючи з 3-го року життя. Протягом дня рівномірно розподіляються всі види активності за основними напрямами розвитку залежно від бажань та інтересу дітей.

Тривалість спеціально організованих фронтальних занять становить:

✔ у першій молодшій групі – не більше 10 хвилин;

✔ у другій молодшій групі – не більше 15 хвилин;

✔ у середній групі –20 хвилин;

✔ у старшій групі –25 хвилин.

Тривалість перерв між заняттями – не менше 10  хвилин.

Розподіл занять на тиждень в організованих видах діяльності укладається за змістовними освітніми напрямами відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015 №446 «Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Кількість занять інваріантної складової повністю відповідає вимогам наказу.

У освітньому процесі використовуються такі форми організації діяльності дітей: інтегровані, комплексні, індивідуальні, індивідуально-групові, групові заняття, а також міні-заняття упродовж дня.

В закладі дошкільної освіти  функціонують гуртки за інтересами: 

✔ гурток: «Чарівні пальчики» з художньо-продуктивної діяльності (оригамі) – 2 заняття на тиждень ( у середніх та старших дошкільних групах);

✔ театральний гурток «Театральна абетка»  – 1 заняття ( в старших групах);

✔ гурток з логіко – математичного розвитку “ В ігри граємо – логіку розвиваємо” –   1 заняття ( у середніх та старших дошкільних групах).

✔ гурток з англійської мови  «Перші сходинки»  – двічі на тиждень

Робота в гуртках за інтересами дітей ЗДО є самостійною додатковою організаційною формою освітнього процесу.

Її мета: задовольняти потреби й зацікавленості дитини до певного виду діяльності, розвивати її природні, загальні та спеціальні здібності; активізувати дитячу творчість, своєчасно виявляти обдарованість. За бажанням батьків у закладі організовується додаткова платна послуга вивчення англійської мови та хореографії. Заняття в гуртках за інтересами переважно плануються в другій половині дня. Тривалість гурткової роботи – 15-25 хв. залежно від віку дітей. День проведення гурткової роботи визначено у розкладі занять кожної вікової групи.

Для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу використовуються навчальні видання, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2021/2022 навчальному році розміщені на сайті Міністерства освіти і науки України.

 Зміст освітньої програми передбачає:

➠ формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;

➠ виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;

➠ утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини;

➠ розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.

Реалізацію змісту освітньої програми здійснює команда педагогів: вихователі, інструктор з фізичної культури, керівники музичні, педагог соціальний, практичний психолог та медичні сестри.

У закладі впроваджується інноваційна освітня діяльність:

№ п/п Назва технології Автор
1. Технологія саморозвитку М. Монтессорі
2. Методика  розвитку творчих здібностей Р. Штайнер
3 Ейдетика І.Матюгін
4. Технологія інтерактивного навчання В.Сухомилинький, Ш.Амонашвілі,       Т.Піроженко
5. Технологія фізичного виховання дітей дошкільного віку «Театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей» М. Єфименко
6. Технологія інтегрованого навчання і виховання Б. Нікітін
7. «Теорія розв’язання винахідницьких завдань» (ТРВЗ) Г. Альтшуллер
8. «Пісочна терапія» Л. Зінкевич та О. Євстнеєва
9. «Психолого-педагогічне проектування» С. Ладивір,            Т. Піроженко
10. “Навчання дітей розповіданню за схемами» О. Білан, К. Крутій
11. «Казкові лабіринти гри» В. Воскобович
12. «Художнє слово і дитяче мовлення» Н. Гавриш
13. «Вчиться фантазувати» Н. Єгорова
14. «Впровадження квест – технологій в освітній процес» І.М. Сокол
15. «Дитяче дослідження як метод навчання старших дошкільників» А. Савенкова
16. Технології розвитку логічного мислення Х.Кюизенер, Дьенеш
17 Технологія «Вчіться фантазувати»

 

 (авт. Н.Єгорова);

 

18 Логіки світу. Розвиток логічного мислення дітей  Ірина Стеценко

 

Вивчаються досвіди роботи вихователів:

 Пономарьової О.Ю. з теми:  «Секрети математичної логіки світу –  у загадкову мандрівку дитинства» ;

Бенедицької Г.О. з теми: “ Чарівний світ  народної гри – основа формування  національного світогляду дитини дошкільного віку”.

Шеремет М.Ю. з теми: “ Ейдетика – один із шляхів розвитку математичного

мислення дітей дошкільного віку”.

 Довбиш Т.П. з теми:“ Мнемотехніка в освітньо- виховній роботі

з дітьми дошкільного віку.”

Журавель Н.В. з теми: Ознайомлення з літературними творами В.О.  Сухомлинського як основа соціально – громадської,  духовно-моральної,  природничого – екологічної компетенції  вихованців;

Тичини М.А. з теми: “Взаємодія з батьками вихованців з формування потенційних читачів змалку”.

 

 Проект робочого навчального плану

Житомирського закладу дошкільної  освіти (ясла-садок) 40

 на 2021/2022 навчальний рік

     В освітньому процесі закладу реалізується зміст інваріантної та варіативної складової Базового компоненту ( Державного стандарту дошкільної освіти) за комплексними та парціальними програмами.

Програми Автор Ким, коли затверджені
Комплексні
Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське  дошкілля» Білан О.І

Возна Л.М.

Максименко О.Л.

та ін.

Міністерством освіти і науки, України листом від 23. 05.2017 р №1/11-4988
 Впевнений старт.Освітня програма для дітей старшого дошкільного віку Гавриш Н.В.

Піроженко Т.О.

Хартман Т.Ю.

Шевчук А.С.

Рогозянський О.С.

Лист МОН від 01.08.2017р№1/11- 7684
Впевнений старт.Освітня програма для дітей середнього дошкільного віку За заг.науковою редакцією

Піроженко Т.О.

Лист ІМЗО від 22.05.19р№22 1/12-Г 929

Лист МОН від 12.07.2019р№1/11- 6327

Впевнений старт.Освітня програма для дітей молодшого дошкільного віку За заг.науковою редакцією

Піроженко Т.О.

Лист ІМЗО від 18.05.20р№22 1/12-Г 929

Лист МОН від 23.07.2020р№1/11- 4934

Парціальні освітні програми
«Казкова фізкультура»,

програма з фізичного виховання

дітей раннього та дошкільного віку

Єфименко М.М. Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України

(лист ІІТЗОвід 11.06.2014 №14.1/12-Г-869)

«Україна – моя Батьківщина» Програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку Каплуновська О.М. Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 25.03.2016

№2.1/12-Г-85)

Духовно – моральне виховання  дітей дошкільного віку на християнських цінностях .

Навчальна програма та  календарно – тематичне планування

Авт. Колектив Богуш А.М., Сіданіч І.Л., Сучок В.Є. та інш. Лист МОН

від 29.12.2015р. №1/11-19157

Зерно любові. Програма та методичні рекомендації духовно – морального виховання дітей дошкільного віку Авт. Колектив О.Шиян, О.Франкевич,А.Казіброза,

та інш.

Лист ІМЗО від  10.01.18р №22 1/12-Г 9
«Дитина у світі дорожнього руху» Програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху Тимовський О.

Репік І.

 

 

 

 

Комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІІТЗО від 25.12.2014

№14.1/12-Г-1856)

Англійська мова для дітей дошкільного віку.

Програма та методичні рекомендації

Кулікова І.А.

Шкваріна Т.М.

за редакцією Низьковська О.В.

Комісією з іноземних мов науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України лист

від 28.07.2015  №14.1/12-Г-952

«Скарбниця  моралі» з морального  виховання дітей дошкільного віку Лохвицька Л.В. Лист ПТЗО від 25.07.2014р

№14.1./12-Г-1359)

«Про себе треба  знати, про себе треба дбати» з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку Лохвицька Л.В. Лист ПТЗО від 04.12 2018р №22.1/12-Г-1049)
Варіантна складова (по гурткам)
Англійська мова для дітей дошкільного віку:

Програма  та методичні рекомендації

Кулікова І.А.

та ін.

Комісією з іноземних мов науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України лист

від 28.07.2015  №14.1/12-Г-952

Програма оздоровчо-освітньої роботи з дітьми старшого дошкільного віку  «Веселкова музикотерапія» Малашевська Ірина,

Демидова Світлана

Комісією з дошкільної педагогіки та психології науково-методичною радою з питань освіти Міністерства освіти і науки України лист

від 25. 02.2015  №14.1/12-Г-54

Комп’ютерна грамота для малят. Болотова О.М.

Вайнер О.В.

Семизорова В.В.

 

Лист ІМЗО від 04.05.18р №22 1/12-Г 236
Вітаю, театре. ( Для дітей старшого дошкільного віку Л.В. Макаренко Лист ІМЗО від 13.11.19р№22 1/12-Г 1068

  

Інваріантна складова

 Для дітей молодшого – старшого дошкільного віку працюють гуртки:

№ п/п Назва гуртка   Термін виконання Відповідальний
1.  

Гурток з англійської мови                                                                   «Перші сходинки ».

 

 

 

Двічі на тиждень

 

 

 

Керівник гуртка та вихователі.

 

2. Гурток «Умілі рученята »

( оригамі)

 

Двічі на тиждень

 

Керівник гуртка та вихователі.

 

3. Танцювальний гурток «Чарівна скарбничка таночка»

 

Один раз на тиждень

 

Керівник гуртка та вихователі.

 

4 Гурток “В ігри граємо  – логічне мислення розвиваємо” Один раз на тиждень

 

Керівник гуртка та вихователі.

 

 

 Розподіл  занять на тиждень на дитину у групах загального розвитку

закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 40

на 2021/2022 навчальний рік.

Види діяльності за освітніми напрямами

Кількість занять на тиждень за віковими групами
перша молодша (від 2 до 3 років)

Групи  “а”.”б”

друга молодша (від 3 до 4 років)

Групи  “а”.”б”, “в”

середня (від 4 до 5 років)

Групи  “а”.”б”, “в”

старша (від 5 до 6 років)

Групи  “а”.”б”,”в”

Дитина в  соціумі 1 2 2 3
Дитина в природному  довкіллі 1 1 1 2
Дитина у світі мистецтва 4 4 5 5
Сенсорний розвиток 2
Логіко-математичний розвиток 1 1 2
Мовлення дитини 2 3 3 3
Здоров’я та фізичний розвиток* 2 3 3 3
Загальна кількість занять на тиждень 10 11 12 15
      5
Максимальна кількість занять на тиждень 10 11 12 20
Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину (в астрономічних годинах)** 1,4 2,7 4,0 8,3

Примітки:

Художня література. 1 заняття на тиждень проводиться:

➠ у І молодших групах інтегрується у заняття освітнього напряму «Мовлення дитини»;

➠ у II молодших групах вводиться як окреме заняття за рахунок кількості занять освітнього напряму «Мовлення дитини»;

➠ у середніх та старших групах як окреме заняття за рахунок кількості занять освітнього напряму «Дитина у світі мистецтва».