Атестації педагогічних працівників

26.Бер.2021
Атестації педагогічних працівників

Звіт

про проведення атестації педагогічних працівників

Житомирського закладу дошкільної освіти № 40

у 2020 – 2021 навчальному році.

    Атестація педагогічних працівників ЗДО № 40 проводилась відповідно до Законів України „Про освіту ” (ст.54,п.4), «Про дошкільну освіту», наказу Міністерства освіти та науки України від 06.10.2010 №930, затвердженого в Міністерстві юстиції України від 14 грудня 2010 року за №1255/18550 “Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників України” (зі змінами), наказу департаменту  освіти Житомирської міської ради № 204  від 01 09.2020 р «Про проведення  атестації  педагогічних  працівників закладів дошкільної освіти у 2020-2021 навчальному році»  з метою  стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально – виховного процесу.

    Основні завдання атестації реалізовані повністю.

  Дошкільний навчальний заклад забезпечений нормативно – правовими документами, інструктивно – методичними матеріалами, які необхідні для  проведення  атестації педагогічних працівників. В  ході атестації  атестаційна комісія  керувалась нормативно – правовими документами.

   Атестаційна комісія проводила засідання відповідно плану роботи та  її  завдань.

    Для ознайомлення всіх педагогів та батьків вихованців дошкільного закладу із змістом та завданнями атестації у 2020 – 2021 н.р.  у жовтні  місяці оформлений стенд „Атестаційна мозаїка”, в якому розміщені нормативні документи про атестацію педагогічних працівників, план методичного забезпечення атестаційного процесу, план курсової перепідготовки, фотовітрина „Знайомтесь: вони атестуються у  2020 – 2021 н.р.”  та оприлюднені на сайті ЗДО.

    З метою  покращення якості підготовки до атестації, підвищення  творчої активності педагогів  в дошкільному закладі проведено ряд заходів: консультації, презентації, методичні платформи освітнього комплексу з актуальних освітніх , наукових  практично –  професійних питань, курсова перепідготовка, творчі звіти педагогів, які атестувалися, передбачена  онлайн участь педагогів  у  методичних об’єднаннях НМЦ департаменту освіти Житомирської міської ради, творчих групах,  семінарах – практикумах, педагогічних радах,  колективних переглядах, майстер – класах, виставках, акціях.

    Педагоги, які атестувалися, вчасно пройшли курсову перепідготовку.

    У  поточному навчальному році АК  вивчала  систему роботи педагогів, які атестувалися. Педагогічні працівники атестувались відповідно до графіків атестації та  індивідуальних планів роботи на атестаційний період.

Атестація здійснювалася на основі комплексної оцінки рівня кваліфікації, педагогічної майстерності, результатів педагогічної діяльності педагогічних працівників шляхом проведення аналізу освітньо – виховного процесу з урахуванням рейтингу серед колег та  батьків вихованців; проведення колективних  переглядів освітнього процесу, творчих  проектів,  інформації та виступів на педагогічних радах,   перегляду різних форм роботи з дітьми,  батьками;  участь педагогів у конкурсах  організованих ЗДО та департаментом освіти Житомирської міської ради: “ Український сувенір”,  «На кращий патріотичний куточок»»,  «На краще предметно – ігрове середовище», “ Екологічна ялинка”, “ Кольоровий тиждень”, “ Моє квітуче місто”;  акціях ”Подаруй малюку книгу”, “ Щаслива лапа.”, “ Ми всі – господарі природи, тож збережемо її вроду!”, “ Город на підвіконні”, сімейного малюнку “ Хто творив історію нашого міста”, флешмобі “ Книга , що оживає” , “ День без іграшки”,  “ Я жива, я буду вічно жити” до  150 –  річчя від дня народження Лесі Українки.

Аналізуючи роботу педагогів,  які атестувалися, варто  відмітити, що  їх професійна діяльність побудована на реалізації  ідеї дитиноцентризму та принципу гуманізму, на визнання пріоритету розвитку дошкільника як особистості згідно вимог Базового компонента дошкільної освіти.

В дошкільному закладі активно використовується метод “презентації досвіду” та “портфоліо” атестуючого педагога, що дає змогу атестаційній комісії  цілеспрямовано здійснити моніторинг індивідуальної траєкторії професійного розвитку педагога, виявити найбільш цінний досвід для подальшого розповсюдження, а також ефективно управляти зростанням професійної майстерності, координувати зусилля адміністрації і самого педагога з підвищення результативності його праці.

Педагоги, які атестувалися опанували нові сервіси, що дало  змогу працювати у пошукових системах, у режимі Zoom, Moodl,  вдосконалили  роботу у Skype, Viber,   навчились обирати зручні форми взаємодії, розробили нові освітні проекти,  онлайн презентації для використання у розвивальних заняттях з дошкільниками, створювати документи з рекомендаціями для батьків та педагогів, поповнили наочно – дидактичний матеріал з різних розділів програми та самовдосконалитись.          Педагогічні працівники закладу намагаються вільно використовувати у своїй роботі інноваційні цифрові технології, використання  ресурсів  ІКТ  в  освітньо – виховній роботі з дітьми  та батьками  вихованців; виготовляють різноманітні друковані матеріали з досвіду своєї роботи: папки, ширми, брошури, буклети, пам’ятки, мультимедійні презентації; створюють картотеку електроних навчально – пізнавальних фільмів, мультфільмів,  дидактичних посібників, фонотеку музичних творів для слухання, руханки.

Засоби електронної комунікації дали змогу педагогам підтримувати партнерську взаємодію з батьками вихованців.  Зокрема, інформацію для батьків ЗДО  вихователі  мають змогу розміщувати на сайті ЗДО та офіційній сторінці у Facebook, а також систематично  підтримувати  зв’язок за допомогою групових чатів у Viber.

 Методичні  розробки педагогів  узагальнені та систематизовані; стали надбанням  методичного кабінету закладу.

       Досвід роботи   Мужарівської Катерини Петрівни , вихователя,  «Формування уявлень про природу в осінній період у дітей дошкільного віку як засіб формування спостережливості, допитливості та естетичного сприймання» схвалений  педагогічною радою ЗДО, внесений до картотеки передового педагогічного досвіду закладу  та рекомендований до впровадження.

Досвід роботи  Довбиш Тетяни Петрівни, вихователя,  «Використання прийомів мнемотехніки у розвитку зв’язного мовлення дошкільників» схвалений педагогічної радою ЗДО та рекомендований до використання.

Досвід роботи Бенедицької Галини Олексіївни, вихователя, “Чарівний світ народної гри – основа формування національного світогляду дитини дошкільного віку”  схвалений педагогічної радою ЗДО та рекомендований до використання.

Досвід роботи Тичини Марії Анатоліївни, вихователя,   “ Співпраця з батьками вихованців закладу дошкільної освіти з формування потенційних читачів змалку”   схвалений  педагогічної радою ЗДО,  внесений  до картотеки передового педагогічного досвіду закладу  та рекомендований до впровадження.

Досвід роботи Шеремет Майї Юхимівни,  вихователя ,“ Ейдетика – один із шляхів розвитку математичного мислення дітей дошкільного віку” схвалений педагогічної радою ЗДО та рекомендований до використання.

Досвід роботи Пономарьової Ольги Юріївни, вихователя,   “Секрети математичної логіки світу -в загадкову мандрівку дитинства “ схвалений педагогічної радою ЗДО та рекомендований до використання.

Досвід роботи Лаціної Ганни Сергіївни, вихователя, “Розвиток мовленнєвої активності дошкільників засобами коректурних таблиць.” схвалений педагогічної радою ЗДО .

Досвід роботи Бондарчук Віти Йосипівни, вихователя “Сюжетно рольова гра – провідний вид діяльності дітей дошкільного віку.“ схвалений педагогічної радою ЗДО .

Аналіз підсумків атестації педагогічних працівників свідчить про те, що атестація стала чинником професійного зростання педагогів закладу.

 У  2020 – 2021 н. р.  атестувалось  8  педагогів.

    За результатами атестації у 2020 -2021 навчальному році  та на підставі рішення атестаційної комісії від 24.03.2021 року, протокол № 4 прийнято рішення:

Мужарівська К.П., вихователь, порушено клопотання перед  АК департаменту  освіти Житомирської міської ради про підтвердження раніше присвоєної кваліфікаційної    категорії «спеціаліст вищої категорії».

Тичина М.А. вихователь,  порушено клопотання перед АК департаменту  освіти  Житомирської міської ради про підтвердження раніше присвоєного  педагогічного звання «вихователь – методист».

Бенедицька Г.О. ,вихователь, порушено клопотання перед АК департаменту  освіти  Житомирської міської ради  про присвоєння кваліфікаційної   категорії «спеціаліст вищої категорії».

Шеремет М.Ю. , вихователь, порушено клопотання перед  АК департаменту  освіти  Житомирської міської ради про  присвоєння кваліфікаційної   категорії «спеціаліст вищої категорії».

Довбиш Т.П., вихователь, порушено клопотання перед АК департаменту  освіти  Житомирської міської ради  про присвоєння кваліфікаційної   категорії «спеціаліст вищої категорії».

Лаціна Г.С. , вихователь,  присвоєно кваліфікаційну  категорію  «спеціаліст другої категорії».

Бондарчук В.Й.,  вихователь присвоєно кваліфікаційну  категорію  «спеціаліст другої категорії».

Пономарьова О.Ю. вихователь, підтверджено раніше встановлений 11 тарифний розряд.

 За підсумками атестації поліпшився якісний склад педагогічних працівників.

Атестація педагогів дошкільного закладу  проведена відповідно Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.