Адміністрація

Адміністрація

 Керує роботою Житомирського дошкільного навчального закладу №40 відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Статуту  ДНЗ завідувач  Рудік І. Г., яка забезпечує:

–  реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради,   загальні збори членів трудового колективу;

–  діє від імені закладу, представляє його в усіх державних органах, на підприємствах, в установах  і громадських  організаціях;

Завідувач Рудік Ірина Григорівна.

Графік роботи

Понеділок 9.00 – 18.00
Вівторок 9.00 – 18.00
Середа 9.00 – 18.00
Четвер 9.00 – 18.00
П’ятниця 9.00 – 18.00


Методичну роботу в дошкільному навчальному закладі   здійснює
Кудревич Світлана Станіславівна   

«спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «старший вихователь» .

Методичний кабінет дошкільного навчального закладу  є центром методичної допомоги педагогам, поширення психолого – педагогічних знань серед батьків щодо розвитку, виховання та навчання дітей дошкільного віку.

Методична робота  відповідає сучасному соціальному замовленню суспільства та держави, має  творчий характер, базується на принципах науковості, системності, послідовності, наступності, конкретності, будується на діагностичній основі, проводиться диференційовано.

Основною метою  методичної служби дошкільного закладу є   зміна ціннісних орієнтацій педагога та стимулювання в педагогічному колективі пошуку нових засобів навчання і виховання дітей, творчого підходу, активності педагогів, прагнення їх до самоосвіти.

Спеціалісти:

Практичний психолог  –  Пургіна Алла Віталіївна

Соціальний педагог – Таркуцяк Катерина Олександрівна

Музичний керівник – Смірнова Олена Борисівна

Музичний керівник – Корольова Лілія Євгенівна

Інструктор з фізкультури –  Зімінович Катерина Миколаївна

Медична сестра старша – Кошова Лідія Андріївна

Медична сестра з дієтичного харчування  – Бабич Інна Юріївна

Психологічна служба:

Практичний психолог – Пургіна Алла Віталіївна,

«спеціаліст  вищої категорії», стаж роботи -15 років

Соціальний педагог – Таркуцяк Катерина Олександрівна ,

«спеціаліст», стаж роботи 2 роки

Психологічна служба дошкільного закладу працювала над проблемними   темами: «Формування самооцінки дошкільника як складової його життєвого успіху» та  «Формування соціальних компетентностей дитини дошкільного віку під час освітнього процесу».

     Психологічну службу Житомирського дошкільного навчального закладу № 40 очолює практичний психолог, «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання “ практичний психолог – методист”  Пургіна Алла Вталіївна.

  Протягом року здійснено  психологічний супровід процесу адаптації до умов ДНЗ дітей раннього віку та новоприбулих. Вивчення  та аналіз умов особливостей соціального розвитку дитини, склад сім’ї, тип виховання висвітлювався в «Щоденнику адаптації».

    Було проведено значну кількість психодіагностичних методик, які дали якісну інформацію для складання психологічного портрету майбутнього першокласника, дошкільників раннього, молодшого та середнього віку:

– старшого дошкільного віку “Буду вчитись добре”, “Готуємось до школи без проблем”;                                                                                                – середнього дошкільного віку “Розвиток пізнавальної сфери малюків”, “Вчимося керувати собою”;                                                                                     –  молодшого дошкільного віку “Профілактично-розвивальна робота з дітьми-новачками та дітьми з важким ступенем адаптації до умов ЗДО”, “На гостину до бабусі”;                                                                                                –  діти раннього віку “Зростаємо разом”, “Розвиток емоційної сфери дошкільника” (емоційна та поведінкова сфера).

  Співпраця з батьками вихованців  проводилась   через  різні форми роботи у атмосфері довіри та взаєморозуміння, доброзичливого ставлення, дотримання етики партнерства, індивідуального підходу до батьків кожного вихованця.  Широка психологічна просвіта проведена  серед батьків та  дітей усіх вікових категорій ЗДО   у зв’язку  із пандемією, спричиненою SARS-CoV-19 (карантином).

  Всі види роботи практичного психолога спрямовані на покращення психологічного клімату в колективі, на організацію взаємодії дорослих і дітей, на створення сприятливого емоційного оточення для кожної дитини з метою всебічного та ефективного розвитку особистості.

Соціальний педагог – Таркуцяк Катерина Олександрівна ,

«спеціаліст», стаж роботи 2 роки

    Відповідно Закону України «Про охорону дитинства», Національної програми «Діти України», Конвенції про права дитини, Декларації прав дитини та інших документів у дошкільному закладі проводиться робота по виявленню  проблем у сфері захисту прав дитини; ведеться база  даних  дітей – сиріт та дітей соціально  незахищених сімей, планомірно проводиться робота щодо соціального захисту дітей різних пільгових категорій, а саме: забезпечується своєчасний облік та повнота даних про дітей пільгового контингенту. 

     З метою педагогізації знань батьків та  попередження  насильства  в сім’ї у кожній віковій групі  оформлена рубрика  «Поради батькам»;  своєчасно оформляються необхідні дані та документи  на дітей    (при наявності таких),  подаються списки  неповнолітніх дітей до відділу соціального захисту міської ради.  Ввійшло в  систему заслуховування   та обговорення  результатів  роботи з даного питання на нарадах при завідувачу:  «Про роботу з родинами багатодітних  сімей»; «Про проведення  просвітницько  – профілактичних  заходів з підвищення психолого – педагогічної просвіти  сімей вихованців», «Умови забезпечення  позитивного правового розвитку дитини», «Державна політика, спрямована на реалізацію цільових програм з охорони дитинства, надання  багатодітним сім’ям пільг за харчування  дітей у дошкільному закладі». На загальних батьківських зборах розглядались питання : «Роль батьків у вихованні моральної особистості дитини дошкільного віку», «Взаємодія дошкільного навчального  закладу та сім’ї у формуванні  у дітей життєво безпечної поведінки»; «Проблеми  формування  здорової дитини в сучасних умовах», «Здобуття дошкільної освіти та роль батьків у вихованні та розвитку дитини»; організовано  лекції та консультації: «Охорона  дитинства в Україні – стратегічний, загальнонаціональний пріоритет»,  «Дитяча установа – перший навчальний заклад для малюка»,  «Темперамент – важлива психологічна складова   дитини».

 У тематичних стендах для батьків  систематично висвітлюється питання  про охорону дитинства та роль батьків в забезпеченні прав та захисту дитини: «Жорстоке поводження з дітьми: визначення понять», «Насильство над дітьми»,   «Самозахист в небезпечних ситуаціях», «Батьки і безпека життєдіяльності дитини», «Дитина – дзеркальне відображення родини»», «Телефони довіри різних соціальних служб».

   В дошкільному навчальному закладі з 01 грудня по 31 грудня  організовувався місячник з охорони дитинства  з метою  надання  просвітницької, матеріальної, психологічної допомоги  родинам,  які цього потребують.

  Відповідно  ст.19. Закону України « Про освіту», нормативних документів, з метою створення умов для здобуття дітьми дошкільної освіти  в дошкільному закладі проводиться робота по охопленню дошкільною освітою дітей, які не відвідують дошкільні навчальні заклади . Соціально – педагогічний патронат, який запроваджений у  дошкільному навчальному закладі, передбачає систему гуманітарних послуг і заходів, спрямованих на полегшення пристосування сім’ї та її членів до вимог суспільства, допомогу у виховання дітей, захист прав дітей.  Відповідно наказу соціально – педагогічний патронат сімей здійснюється педагогами  за місцем проживання дітей.

     Діти   запрошуються на масові заходи та дійства музично – естетичного циклу. Для батьків цих дітей запропоновані послуги  дошкільного закладу: відвідування прогулянкової групи,  участь у гуртках,   заняттях, святах,  розвагах.  Педагогами – спеціалістами складений графік та план роботи консульпункту.  Він передбачав консультації завідувача, вихователя – методиста, практичного психолога,соціального педагога, інструктора з фізкультури та старшої медичної сестри. 

Психологічна служба ЗДО тісно співпрацювала  з адміністрацією та вчителями початкової ланки ЗССО № 6, спільно здійснюючи психологічний супровід адаптації випускників ЗДО до  нових навчальних умов.

 

Музичні керівники:

Музичний керівник –  Смірнова Олена Борисівна
Освіта спеціальна  педагогічна. Стаж роботи 25  років.

Музичний керівник –  Корольова Лілія Євгенівна 
Освіта спеціальна  педагогічна.  Стаж роботи 33 роки.

Інструктор з фізичної культури –  Зімінович Катерина Миколаївна,

«спеціаліст І категорії» . Стаж роботи 35 років

     Для повноцінного розв’язання оздоровчих, освітніх та виховних завдань в дошкільному закладі комплексно використовуються традиційні форми, методи фізичного виховання.

     Традиційними формами з фізичного виховання в дитячому садку є заняття з фізичної культури, які проводяться двічі в залі , одне – на вулиці в тиждень в кожній віковій групі; фізкультурно – оздоровчі заходи  ( ранкова гімнастика, гімнастика після сну, фізкультхвилинки, фізкультпаузи, загартувальні процедури); різні форми організації рухової активності в повсякденні ( фізичні вправи на прогулянках, фізкультурні свята та розваги, дитячий туризм, рухливі ігри, самостійна рухова діяльність, дні та тижні здоров’я, індивідуальна робота з фізичного виховання.

  Під керівництвом інструктора з фізкультури Зімінович Катерини Миколаївни  організовуються та проводяться фізкультурно-масові заходи:

– фізкультурні розваги – щомісяця, тематика яких поєднується зі змістом роботи вихователя (тематичним блоком);

–  фізкультурні свята – щоквартальні

Медичне обслуговування дітей у дошкільному закладі здійснюється старшими медичними сестрами:

Кошовою Л. А.

Бабич І.Ю.

У ЗДО №40 організована робота медичного кабінету, ізолятору.

Приміщення відповідають санітарно-гігієнічним вимогам, оснащені та забезпечені необхідним обладнанням та лікарськими засобами, виробами медичного призначення.

Для роботи медичного персоналу, організації медичного обслуговування дошкільників у дитячому садку створені всі необхідні умови.

У медичному кабінеті працює медична сестра старша Кошова Л.А., яка веде облік медичного обладнання, лікарських засобів та виробів медичного призначення, імунобіологічних препаратів, дотримується правил і термінів їх зберігання та використання, забезпечує їх своєчасне поповнення.

У своїй роботі медична сестра керується чинним законодавством, нормативно-правовими актами органів охорони здоров’я, освіти та науки, здійснюють постійний контроль за станом здоров’я дітей, проведенням обов’язкових медичних оглядів дошкільників та працівників, профілактичних щеплень у порядку і в терміни, встановлені МОЗ України, надає невідкладну медичну допомогу вихованцям у разі гострого захворювання або травми, здійснює контроль за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму навчально-виховної діяльності, санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму; проводить санітарно-просвітницьку роботу серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників дошкільного навчального закладу; веде звітно-облікову медичну документацію в порядку встановленому МОЗ України.

Сестра медична старша направляє на медичні огляди дітей, при прийомі в ЗДО та здійснюють медичний контроль за перебігом періоду адаптації, щоденні огляди дітей щодо виявлення у них ознак захворювань, стосовно виявлення педикульозу, грибкових захворювань, корости та інших захворювань шкіри.

Медпрацівники проводять аналіз стану здоров’я дітей за результатами обов’язкових медичних оглядів, розробляють план оздоровлення, здійснюють контроль за виконанням рекомендацій фахівців, інформують батьків і педагогічний персонал про лікувально-профілактичні заходи, проведення яких передбачається, їх результати.

Протягом року сестра медична старша здійснює постійний контроль за організацією рухового режиму дітей, проведенням оздоровчо – фізкультурних заходів і їх впливом на організм дитини, організацією загартування та харчування. Медпрацівники забезпечують контроль за дотриманням режиму дня та навчальних навантажень згідно з віком дитини; профілактику травматизму, спалахів гострих кишкових та вірусних інфекцій , харчових отруєнь, отруєнь рослинами та грибами.

У медичному кабінеті в інформаційному медичному куточку медична сестра старша систематично розміщує результати контролю за дотриманням санітарно-гігієнічного режиму, екран здоров’я, санбюлетні. Щомісячно на педгодинах, нарадах при завідувач, апаратних нарадах обговорюються питання дотримання санітарно-гігієнічних умов в закладі, результати медико-педагогічного контролю за станом здоров’я, нервово-психічного та фізичного розвитку дітей; результати контролю за розвитком рухів і фізичних якостей, оцінки організації, змісту та методики проведення різних форм з фізичного виховання, рухового режиму, лікувально-профілактичної, оздоровчої роботи з малюками; питання організації роботи з ослабленими дітьми, зниження рівня захворюваності серед вихованців тощо.

  Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі впродовж  року  здійснюється відповідно   до вимог нормативно – правових документів.  Меню – розкладка складається відповідно до картотеки страв, затвердженої керівником закладу. Дієтичною сестрою старшою Бабич І.Ю. систематично здійснюється  обрахування вартості перспективного меню, що дає змогу прогнозувати обсяг замовлень на продукти харчування, контролювати вартість щоденного меню. Значна   увага   приділяється    контролю     за  якістю      продуктів  харчування  відповідно    примірного  двотижневого  меню  на  зимово – весняний  та  літньо – осінній   періоди.    В   осінньо-зимовий     період   в   харчування     дітей   вводилися    як  профілактичний   засіб   цибуля,   часник.   Щомісячно   проводиться   аналіз   харчування   дітей,  результати    перевірок   стану   харчування     розглядаються    на  нарадах при завідувачу,  приймаються  адміністративні рішення щодо його покращення.

   Асортимент продуктів в цілому відповідає розподілу  продуктового  набору  за  основними  групами  та  видами  продуктів.  

     Аналіз  виконання  норм  харчування  за 2019- 2020 н/р.  показав,  що   харчування вихованців дошкільного навального закладу здійснювалося  наближено  до норм і становило   у середньому – 89 %.

Педагогічний колектив:

Склад педагогічного колективу

вихователівмузичних керівниківсоціальний педагогпрактичний психологмедичні сестри старшіінструктор з фізкультури
1821121

Всього педагогів –  25                                                                                                                

З них мають:

Повну вищу освіту – 20

Базову вищу освіту – 6

Неповну вищу освіту – 5

За наслідками атестації присвоєно:
«вищу кваліфікаційну категорію» – 8
«І ”кваліфікаційну категорію» – 5
«ІІ кваліфікаційну категорію» – 2
кваліфікаційну категорію «спеціаліст» –2
встановлено тарифний розряд – (9 ) – 2
встановлено тарифний розряд – (11) – 3
не атестовано –3
присвоєно педагогічне звання («вихователь – методист») – 6
присвоєно педагогічне звання («старший вихователь») – 1                    присвоєно педагогічне звання ( “ практичний психолог – методист)”-1

Педагогічна    освіта   та   професійна     підготовленість      педагогічних  працівників  дозволяє  надавати  освітні,  оздоровчі  послуги  на  достатньому  рівні.  Мова навчання і виховання – українська.

Навчально – виховний процес у дошкільному навчальному закладі  базується на основі загальних положень дошкільної дидактики. Зміст  освітнього    процесу    в   дошкільному      навчальному      закладі  визначався  комплексною  освітньою   програмою «Українське дошкілля», освітньою програмою  для  дітей   старшого  дошкільного  віку    «Впевнений  старт»  (Рекомендовано  МОН  України,   Лист   МОН   України   №1/11-7684 від 01.08.2017 за загальною науковою редакцією Т.О. Піроженко); парціальними  програмами  «Україна – моя Батьківщина»  з  національно – патріотичного виховання  дітей дошкільного віку, «Радість творчості» з художньо – естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку, «Скарбниця  моралі» з морального  виховання дітей дошкільного віку,  «Про себе треба  знати, про себе треба дбати» з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку; впроваджувались  традиційні методики та інноваційні технології  з фізичного розвитку М. Єфименка  «Казкова фізкультура»,  і спрямовується на забезпечення балансу: прагнень дитини до самореалізації та самозбереження, її фондів « можу» і  « хочу»,  проявів компетентності у різних сферах життєдіяльності; напрямів виховної діяльності; форм організації життєдіяльності; виховних та навчальних технологій; форм організації педагогічної роботи (групових та індивідуальних) залежно від змісту, завдань, складності, особливостей життєвої ситуації, об’єктивної потреби.

Заняття (тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні) проводяться, починаючи з третього року життя. Тривалість занять для дітей молодшого дошкільного віку становить 15-20 хвилин; середнього віку – 20-25 хвилин; старшого віку 25-30 хвилин (загальна тривалість занять старшого віку 1 – 1, 5 год.); час орієнтовний, розподіл часу може змінюватись  залежно від завдань, їх актуальності, складності, бажання та спроможності дітей. Заняття проводяться переважно в першій половині дня, в окремих випадках –  в другу половину дня. Елементи навчальної діяльності педагоги включають в ігри, самостійну діяльність, індивідуальну роботу, спостереження, чергування.

Зміст дошкільної освіти передбачає гармонійний та різнобічний розвиток дошкільника, формування його особистості, створення в умовах дошкільного  навчального закладу розвивального життєвого простору. Важливим напрямком роботи колективу є збереження і укріплення здоров’я вихованців. Реалізація його забезпечена співпрацею педагогів та батьківського загалу щодо створення умов для фізичного, психічного розвитку, охорони життя дошкільників. Аналіз та оцінка стану фізичного розвитку дітей здійснювались за показниками середнього відвідування дітей, картами здоров`я дітей у групах, аналізу захворюваності, визначення кількості часто хворіючих дітей та індексу здоров’я.

Середнє відвідування дітьми дошкільного закладу протягом року – 38,%, захворюваність – 2,2 %;  ( в зв’язку з пандемією.)

Моніторинг стану захворюваності дітей в 2019-2020 н.р. :

 

Захворювання Кількість дітей
Кількість випадків захворювань 308
Кількість захворювань на ОРВІ 360
 Кількість захворювань  на ГКІ
Кількість захворювань  на в. віспу 26
Кількість захворювань  на скарлатину 2
Кількість захворювань  на тонзиліт 7
Кількість захворювань  на пневмонію 14

Організовуючи навчально – виховний процес з дітьми, педагоги враховують досягнення психологічних та педагогічних наук, сучасні інноваційні психологічні технології, орієнтуються на індивідуальну історію життя кожної дитини, індивідуальні особливості зростаючої особистості, статевих здібностей дітей.

Для  цілісного розвитку дитини у дошкільному навчальному закладі створені  умови: медичне обслуговування,  харчування,  безпечне розвивальне середовище,  системний підхід до формування у дітей ціннісного ставлення до  власного здоров’я, мотивацій здорового способу життя; використання комплексу різних засобів. Медичне обслуговування, профілактична і просвітницька діяльність відбуваються на плановій основі, забезпечуються комплексним підходом у проведенні оздоровчо – профілактичної роботи. Питання збереження і укріплення здоров’я дітей, зниження захворюваності реалізовувалися комплексними заходами по зниженню захворюваності, постійно перебували на контролі адміністрації: підлягають вивченню, узагальненню та прийняттю управлінських рішень. Адміністрацією забезпечено участь старшої медичної сестри в різних заходах дошкільного закладу.

Моніторинг фізичного розвитку і підготовленості дітей старшого   дошкільного віку свідчить про достатній рівень рухових вмінь і навичок дітей. Проведення системи дослідження фізичного розвитку дошкільників за комплексною програмою дозволяє не тільки оцінити стан рухової підготовленості, фізичного розвитку і фізіологічних можливостей дитини, а й надавати корекційну допомогу щодо формування фізичних вмінь і навичок та визначити її результативність за показниками рівня рухової підготовленості та фізичного розвитку дітей (за методикою Е.Вільчковського)

Результати обстежень рівня виконання основних рухів дітьми старших груп показали, що із  64 дітей, які обстежені, високий рівень мають  25 дітей – це 40.%%; вище середнього 18 дітей – 27%; середній рівень –21дітей – це 33 %;  низький рівень – 0 .  Фізична підготовка дітей, їх руховий досвід, знання допоможуть випускникам без труднощів і проблем далі вдосконалювати свій фізичний розвиток у школі.

Завдяки виконанню необхідних профілактично-оздоровчих заходів в дошкільному закладі спостерігається покращення показників здоров’я дітей, особливо в старшому дошкільному віці, підвищився рівень фізичного розвитку дітей.

Педагогічний колектив поглиблено організовував роботу з національно – патріотичного  виховання дітей дошкільного віку через різні складові  діяльності дошкільного закладу, створення умов ефективної реалізації завдань, інтеграції освітньо – виховного процесу з врахуванням вікових та гендерних особливостей вихованців. Весь освітньо– виховний процес педагоги організовували так, щоб   морально – етичні та  патріотичні почуття дітей –  дошкільників  формувались   на їх інтересах до найближчого оточення ( сім’ї, батьківського дому, рідного міста, села,  іграшки, деревця, квіточки, тваринки, садочка…), які вони бачать щодня, вважають своїм рідним, нерозривно пов’язане з ними.

На базі дошкільного закладу проходила педагогічна практика слухачів курсів підвищення кваліфікації вихователів  дошкільних навчальних закладів області. Педагоги дошкільного закладу ділилися досвідом під час усного журналу «Від Маленького патріота до Великої України». До участі в роботі долучались вихователі дошкільного закладу Тичина М.А., Бенедицька Г.О.,  Лаціна Г.С., музичний керівник Смірнова О.Б.

Патріотизм як моральна якість має інтегрований зміст. З огляду на це в своїй педагогічній роботі вихователі  поєднували   ознайомлення дітей з явищами суспільного життя, народознавством, засобами мистецтва; залучали дітей  до практичної діяльності  (різних видів праці, спостережень, ігор, екскурсій, творчої діяльності) та свят.

В кожній групі дітей дошкільного віку влаштований  патріотичний куточок, в якому зосереджені  наочні матеріали народознавчого та краєзнавчого змісту, який постійно оновлюється,  поповнюється та змінюється. Вихованці мають можливість вільно діяти в цих куточках, а старші дошкільнята долучалися до зміни експозиції куточків, розміщували свої малюнки, фото з цікавих екскурсій, виготовлених разом з батьками листівок, інших виробів. Розроблені інформаційні матеріали для батьків: стенди, фотовиставки, пам’ятки, стінні газети: «Місто, в якому ми живемо», «День захисника Вітчизни»,   «Українська  мова – національний скарб народу», « Чарівний світ писанки», “ Вишиванка  – дзеркало народної душі”.

Аналіз  результатів  діагностики  та  узагальнення  матеріалів щодо  вивчення  стану  організації   життєдіяльності   вихованців старших дошкільних груп  дали   змогу   визначити   професійний   рівень  педкадрів,  а  саме:  педагоги    Тичина М.А., Бенедицька Г.О., Шеремет М.Ю. володіють    ефективними   навичками    здійснення    освітньо – виховної роботи з дітьми  дошкільного віку,   забезпечують   розвивальний   характер   навчання,   достатній   рівень  розумової  активності  дітей,  формування  стійких  навичок,  умінь  і  знань.  Діти  під  час  проведення  діагностики показали належний рівень знань за різними розділами  програми.

Вихователі старших груп  Тичина М.А.,  Бенедицька Г.О., Шеремет М.Ю, Дзюба С.П., озброїли дітей навичками володіння інтерактивною дошкою.

Вивчення  готовності  дітей до переходу в школу показало:  із 63 дітей , які виховувалися в старших групах, переходять до  навчання в школі  – 56 ; залишаються повторно  в старших групах 7 дітей, окремим з них на перше вересня не виповниться шість років (2), є діти, які залишаються за  висновками лікарів –  педіатрів (5).

Діти – випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів;

 показники  рівня  63 обстежених  дітей  : 

  • високий рівень – 27 дітей;
  • середньо – високий –36 дітей;
  • низький – 0  дітей.

У дітей сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають високий рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

У дошкільному закладі створені умови для задоволення особистісних, пізнавальних та ігрових потреб, інтересів та нахилів  вихованців, креативного розвитку їх.   

Працювали  3 гуртки: хореографічний, малювання з вивчення англійської мови.

50  дітей  молодшого,  середнього та старшого дошкільного віку  брали участь у гуртку «Перші кроки» з вивчення англійської мови (керівник Корта О.М.), який працював  2 рази в тиждень   за тематичними блоками та  ситуаціями  спілкування  англійською  мовою.

Заняття гуртка  сприяли вихованню інтересу дошкільників до культури, традицій,  звичаїв людей,  які розмовляють англійською мовою, прищепили  дітям навички усного мовлення англійською мовою, розвинули мовленнєві здібності, залучили мовленнєвий досвід спілкування рідною мовою для перенесення  його на спілкування англійською мовою, створили сприятливі умови для  оволодіння основами іншомовного спілкування.

15 дітей старшого дошкільного віку брали участь у гуртку  «Чарівна скарбничка таночка». (Керівник Корольова Л.Є.)  Діти-гуртківці оволоділи хореографічними навичками, послідовністю виконання  рухів; познайомились з мовою танцю та мали можливість долучитись до світу танцювального мистецтва, що сприяло вихованню таких якостей  як артистизм, витривалість, благородство.

35 дітей молодшого, середнього та старшого дошкільного віку брали участь у гуртку «Чарівні пальчики». ( Керівник Лаціна Г.С.)

Заняття гуртка  захоплювали дітей, розвивали їх творчість, дрібну моторику, окомір, уяву,  конструктивне мислення,  художній смак, творчі здібності, удосконалили художньо  – прикладну діяльність, підвищили  рівень естетичного смаку, розвивали  творчість, самостійність, ініціативу. Продукти діяльності гуртківців  використовувались для прикрашення  посібників,  як атрибути в ігровій діяльності, сувеніри – подарунки.

Дошкільний заклад  брав  участь:

– у міському  та обласному  етапах  Всеукраїнської    виставки  «Український  сувенір»  (композиція “ Щебетала пташечка на світанні”, вихователь Грищенко О.М.),   відзначена Дипломом департаменту освіти і науки Житомирської  обласної держадміністрації;

–  у виставці «Різдвяна панчоха»;

-у прикрашанні центральної вулиці міста –  Михайлівської;

– у Всеукраїнській  благодійній акції ВБФ «Серце до серця» під гаслом «Я хочу бачити життя»;

– у Всеукраїнській благодійній акції “Щаслива лапа”, ІІ Всеукраїнське заняття доброти” на тему: “Гуманне та відповідальне ставлення до тварин”;  

– у зборі подарункiв до свята Рiздва для 100 сiмей, якi виховують дiтей з iнвалiднiстю;

– акції по закупівлі воїнам АТО тепловізора; передачі теплих речей.

– у місячнику «За чисте довкілля» та  щорічній акції «За чисте довкілля»:

Педагогічний колектив,  взаємодіючи з батьками вихованців, прагне забезпечити дитині умови  в дошкільному закладі та сім’ї для повноцінного фізичного та психічного розвитку, сприяти задоволенню потреб дитини в емоційно – особистісному спілкуванні, розвитку її творчих здібностей та інтересів, підвищенню рівня сформованості педагогічної культури батьків, гуманізації цілісного виховного процесу. Продуктивна взаємодія приносить радість батькам, вихованцям, педагогам.

Через різні форми та види роботи з батьками  на основі   партнерських стосунків педагоги надають  кваліфіковану допомогу батькам у вихованні дитини та розв’язанні педагогічних проблем.   Важливим завданням для ЗДО цьогоріч є: розширення інноваційних форм співпраці з родинами, прозорості та інформаційної відкритості роботи закладу через роботу веб-сайту, створення відкритих груп у соціальних мережах Facebоok, Viber.